การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า