กิจกรรมใดนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า