พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนได้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า