สินค้าหรือบริการใดจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะ
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ ๆ นี้จ้า