ปริมาณเงินในความหมายกว้างได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินใดมากที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตารมมาเร็ว ๆ นี้จ้า