37. ประเทศใดเป็นทั้งสมาชิกกลุ่ม ASEAN และ APEC

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เแลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า