ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่ เพราะเหตุผลใด

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า