ในตอนแรก ชาวยิวเชื่อว่าพระเยซูคือใคร

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็วๆ นี้จ้า