สถาบันใดสามารถทำหน้าที่ของสถาบันอื่น ๆ ในสังคมได้ด้วย

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า