ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็วๆ  นี้จ้า