การใช้หลักการใดก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ดีที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า