ข้อใดต่อไปนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมเท่ากัน

เฉลยละเอียด

[STEP]พิจารณาตัวเลือกแต่ละข้อ[/STEP]

ทุกตัวเลือกมีจำนวนข้อมูล $5$ จำนวน และเรียงจากน้อยไปมากแล้ว ดังนั้นมัธยฐานคือข้อมูลตัวที่ $3$

 

ตัวเลือก $A$ 

$$1,1,3,5,10$$

จะได้ว่า

 • ฐานนิยม เท่ากับ $1$
 • มัธยฐาน เท่ากบ $3$

จากฐานนิยม และ มัธยฐาานไม่เท่ากัน ตัวเลือก $A$ จึงไม่ใช่คำตอบโดยที่เราไม่ต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

 

ตัวเลือก $B$

$$1,1,2,5,6$$

จะได้ว่า

 • ฐานนิยม เท่ากับ $1$
 • มัธยฐาน เท่ากบ $2$

จากฐานนิยม และ มัธยฐาานไม่เท่ากัน ตัวเลือก $B$ จึงไม่ใช่คำตอบโดยที่เราไม่ต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

 

ตัวเลือก $C$

$$1,3,3,3,5$$

จะได้ว่า

 • ฐานนิยม เท่ากับ $3$
 • มัธยฐาน เท่ากับ $3$
 • \begin{eqnarray*}
  \text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต}&=&\frac{1+3+3+3+5}{5}\\
  &=&\frac{15}{5}\\
  &=&3
  \end{eqnarray*}

จะได้ว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม เท่ากัน

ดังนั้นตอบ $C$

 

 

[ANS] C [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม