กราฟที่กำหนดให้ คือกราฟของฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้

เฉลยละเอียด

[STEP]หาฟังก์ชันของกราฟที่กำหนดให้โดยการพิจาณารูปทั่วไปของกราฟค่าสัมบรูณ์[/STEP]

รูปทั่วไปของค่าสัมบรูณ์คือ

$$y=a|x-h|+k$$

โดยที่

  • $a$ จะบอกว่า กราฟ คว่ำ หรือ หงาย และ กว้างหรือแคบแบบไหน
  • $(h,k)$ คือจุดยอดของค่าสัมบรูณ์

จากรูป

จะได้ว่าจุดยอดอยู่ที่ $(2,1)$

ดังนั้นจะได้

$$y=a|x-2|+1$$

และในข้อนี้เราไม่จำเป็นจะต้องหาค่า $a$ เนื่องจากตัวเลือกทุกข้อมีค่า $a$ เท่ากันคือ $1$

ดังนั้น

$$y=|x-2|+1$$

 

[ANS] A [/ANS]

 

ความรู้ที่ใช้ : กราฟของความสัมพันธ์ติดค่าสัมบูรณ์