ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นบริเวณที่แรเงา

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

จะเห็นว่าจุด $(2,0)$ และ $(-2,0)$ อยู่ในพื้นที่แรเงาของกราฟนี้ ดังนั้นจุดทั้งสองต้องสอดคล้องกับอสมการในความสัมพันธ์

[STEP]ทดลองแทนจุด $(2,0)$ ลงในอสมการแต่ละตัวเลือก[/STEP]

\begin{eqnarray*}
A) & 0\geq2 & \otimes\\
B) & 0\leq2\\
C) & 0\geq2 & \otimes\\
D) & 0\leq2
\end{eqnarray*}

ตัดตัวเลือก A,C ทิ้งได้

[STEP]ทดลองแทนจุด $(-2,0)$ ลงในอสมการในตัวเลือกที่เหลือ[/STEP]

\begin{eqnarray*}
B) & 0\leq-2 & \otimes\\
D) & 0\leq2
\end{eqnarray*}

[ANS]D[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : กราฟของความสัมพันธ์ติดค่าสัมบูรณ์