ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชัน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]ตรวจสอบหาตัวเลือกที่ $x$ หนึ่งตัวจับคู่กับ $y$ เพียงตัวเดียว[/STEP]

$$A)\left\{ \left(0,2\right),\left(0,3\right),\left(1,2\right),\left(3,4\right)\right\} $$

มี $(0,2)$ และ $(0,3)$ ที่ด้านหน้าเป็น $0$ เหมือนกัน แต่ด้านหลังเป็นคนละตัวกัน จึงไม่เป็นฟังก์ชัน

$$B)\left\{ \left(0,0\right),\left(1,1\right),\left(2,3\right),\left(3,0\right)\right\} $$

ไม่มี $x$ ตัวใดซ้ำกันเลย ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นฟังก์ชัน [ANS]B[/ANS]

$$C)\left\{ \left(1,1\right),\left(2,1\right),\left(2,2\right),\left(1,2\right)\right\} $$

มี $x=2$ ซ้ำ ไม่เป็นฟังก์ชัน

$$D)\left\{ \left(1,0\right),\left(0,3\right),\left(3,1\right),\left(1,4\right)\right\} $$

มี $x=1$ ซ้ำ ไม่เป็นฟังก์ชัน