กางเกง 48 ตัว บรรจุรวมกันอยู่ในกล่องใบหนึ่ง โดยกางเกงมีขนาดและสีต่างๆ กันเป็นจำนวนตามตาราง

ขนาด ขาว แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง รวม
S 2 3 1 1 2 9
M 5 1 2 2 1 11
L 3 1 2 1 1 8
XL 5 5 2 5 3 20
รวม 15 10 7 9 7 48

ถ้าสุ่มหยิบกางเกงมา 1 ตัว ความน่าจะเป็นที่จะได้กางเกงสีเขียวขนาด S หรือ สีขาวขนาด L เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]นับจำนวนกางเกงสีเขียวขนาด S และสีขาวขนาด L จากตาราง[/STEP]

ขนาด ขาว แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง รวม
S 2 3 1 1 2 9
M 5 1 2 2 1 11
L 3 1 2 1 1 8
XL 5 5 2 5 3 20
รวม 15 10 7 9 7 48
 

จะเห็นว่ามีกางเกงสีเขียวขนาด S หรือสีขาวขนาด L ให้เลือกทั้งหมด 4 ตัว

[STEP]คำนวณความน่าจะเป็น[/STEP]

ความน่าจะเป็นที่ได้กางเกง 4 ตัวดังกล่าว จากกางเกงทั้งหมด 48 ตัวเท่ากับ

\begin{eqnarray*}
P\left(E\right) & = & \frac{4}{48}\\
& = & \frac{1}{12}
\end{eqnarray*}

[ANS]ความน่าจะเป็นเท่ากับ $\frac{1}{12}$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ความน่าจะเป็น