ถ้านำตัวอักษรทั้งหมดจากคำว่า DEGREE มาจัดเรียงเป็นคำต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความหมาย จะจัดได้คำที่แตกต่างกันกี่คำ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]เรียงอักษรแบบมีบางตัวซ้ำ[/STEP]

อักษร D G R E E E มีตัว E ซ้ำ 3 ครั้ง จึงใช้วิธีเรียงอักษรทั้ง 6 ตัวโดยคิดว่าตัว E ทั้งสามต่างกันไปก่อน แล้วหารด้วย $3!$

จำนวนคำทั้งหมดเท่ากับ

\begin{eqnarray*}
\frac{6!}{3!} & = & \frac{6\times5\times4\times3\times2\times1}{3\times2\times1}\\
& = & 6\times5\times4\\
& = & 120
\end{eqnarray*}

[ANS]120 คำ[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การเรียงสับเปลี่ยน