ถ้า $f(x+3)=3x+1$ แล้ว $f\left(x^2\right)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]หา $f(x)$ โดยแทน $x$ ด้วย $x-3$[/STEP]

\begin{eqnarray*}
f\left(\left(x-3\right)+3\right) & = & 3\left(x-3\right)+1\\
f\left(x\right) & = & 3x-9+1\\
& = & 3x-8
\end{eqnarray*}

[STEP]แทนค่า $x$ ด้วย $x^2$ ใน $f(x)$[/STEP]

\begin{eqnarray*}
f\left(x^{2}\right) & = & 3\left(x^{2}\right)-8\\
& = & 3x^{2}-8
\end{eqnarray*}

[ANS]ข้อ C[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ฟังก์ชันประกอบ