บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่7-10

Paul : Are you giving up anything for New Year's?
John: No, not really. ____7____?
Paul: Not this year, but last year l gave up smoking
John: __8__ l've heard it's hard to do.
Paul: l just forced myself not to smoke. It was hard for the first week.
John: ___9___. l want to quit,too.
Paul: Give it a try. ____10___ .

Choose the best answer.

เฉลยละเอียด

Paul: ฉันก็แค่บังคับตัวเองไม่ให้สูบ อาทิตย์แรกก็ยากหน่อยน่ะ

John: __________. ฉันก็อยากจะเลิกบ้าง

ตัวเลือกบอกว่า

1. ล้อเล่นน่ะ

2. คุณพูดว่าอย่างนั้น

3. คุณนี่เยี่ยมไปเลย

4. คุณทำมันได้แล้ว

มีคำใบ้จากก่อนหน้าที่ John บอกว่าได้ยินมาว่ามันเลิกยาก และส่วนที่ต่อจากช่องว่างบอกว่าแนก็อยากจะเลิกบ้าง แสดงว่า John ชื่นชม Paul ที่สามารถเลิกได้ เพราะเขาคิดว่ามันยาก และตัวเองก็ยังเลิกไม่ได้ ดังนั้นตอบ 3.

[ANS] 3