บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่7-10

Paul : Are you giving up anything for New Year's?
John: No, not really. ____7____?
Paul: Not this year, but last year l gave up smoking
John: __8__ l've heard it's hard to do.
Paul: l just forced myself not to smoke. It was hard for the first week.
John: ___9___. l want to quit,too.
Paul: Give it a try. ____10___ .

Choose the best answer.

เฉลยละเอียด

Paul: ไม่ใช่ปีนี้หรอก แต่ปีที่แล้วฉันเลิกสูบบุหรี่ไป

John: _________ ฉันได้ยินว่ามันเลิกยากมาก

ลองดูตัวเลือกแต่ละข้อ

1. คุณชอบแบบไหน

2. ฉันเกรงว่าคุณจะทำไม่ได้

3. คุณทำมันได้ยังไง

4. ฉันไม่คิดว่าคุณควรทำ

คำตอบที่เหมาะสุดคือ 3. เพราะพอ Paul บอกว่าเลิกบุหรี่ได้ John ก็เลยอยากรู้ว่าเลิกไม่ยังไง เพราะเขาได้ยินมาว่ามันเลิกยาก


[ANS] 3