บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่36-39

Life isn't easy for Eric. When he was born, he weighed just under half a kilogram. Doctors said he would probably have trouble walking, talking and seeing. But he completed secondary school and is taking university courses now. He has learning difficulties and attention deficit disorder, which l have, too. It's our common bond. He gets fired up, hypered up, and l can relate to that. But he's a really kind person who cares about the world.

   For a lot of reasons, including the stories in the tabloids, Eric's mother was nervous about Hollywood, and didn't particularly trust me, which l could understand. My job was to convince her that her son wasn't a boy anymore, and that he's a young man. For a long time she refused to even speak to me. By the end of filming, Eric's mom was fine. She could see what a good time her son was having.

   On the movie set, Eric was a complete professional. It was really hard for him to learn his dialog, but he did it. If l have problems focusing, he's got them ten times more. But he works on all of it. He showed up early and was the last to leave. Sometimes l think l'm tired of slaying dragons, but then l look at what Eric faces on a daily basis and think, "If he can rise above, l can too."

   He calls me about ten times a day, and five of those calls are to talk about the actresses in Mean Girls. Of course, he fell in love with every woman in the movie, so l told him, "You know, you can't date women you work with because it ruins it. That's what happened to me and my first marriage."

   Now that Eric is a star, young ladies come over to his house to audition for him. The other day, l heard someone singing, so l looked over the fence and saw a picture of victory over adversity. There was Eric in his expensive suit, taking auditions for his next movie from a beautiful girl.

What kind of person does Eric represent?

เฉลยละเอียด

โจทย์ถามว่าเอริคเป็นตัวแทนของคนประเภทไหน ลองแปลใจความแต่ละข้อ 

1. คนที่ประสบความสำเร็จการในเรียน 

2. คนที่กลัวความท้าทาย 

3. คนที่ถึงเป้าหมายได้ตั้งแต่อายุยังน้อย 

4. คนที่ทำได้เกินความคาดหวังของคนอื่นๆ 

จากบทความเราพอรู้เรื่องคร่าวๆ แล้วก็คือเอริคเกิดมาพร้อมกับความยากลำบากด้านต่างๆ ซึ่งหมอเองก็บอกว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านการเดิน พูด หรือการมองเห็นด้วย แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สามารถเรียนได้เหมือนคนทั่วไป และยังสามารถประสบความสำเร็จกับอาชีพนักแสดงฮอลลีวูดด้วย 

จากสิ่งที่สรุปได้ จะตรงกับข้อ 4. มากที่สุดคือ เอริคทำได้ดีเกินกว่าความคาดหวังของคนอื่นๆ อีก 3 ข้อนั้นไม่ตรงกับเนื้อเรื่องเลย 

[ANS] 4