บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่36-39

Life isn't easy for Eric. When he was born, he weighed just under half a kilogram. Doctors said he would probably have trouble walking, talking and seeing. But he completed secondary school and is taking university courses now. He has learning difficulties and attention deficit disorder, which l have, too. It's our common bond. He gets fired up, hypered up, and l can relate to that. But he's a really kind person who cares about the world.

   For a lot of reasons, including the stories in the tabloids, Eric's mother was nervous about Hollywood, and didn't particularly trust me, which l could understand. My job was to convince her that her son wasn't a boy anymore, and that he's a young man. For a long time she refused to even speak to me. By the end of filming, Eric's mom was fine. She could see what a good time her son was having.

   On the movie set, Eric was a complete professional. It was really hard for him to learn his dialog, but he did it. If l have problems focusing, he's got them ten times more. But he works on all of it. He showed up early and was the last to leave. Sometimes l think l'm tired of slaying dragons, but then l look at what Eric faces on a daily basis and think, "If he can rise above, l can too."

   He calls me about ten times a day, and five of those calls are to talk about the actresses in Mean Girls. Of course, he fell in love with every woman in the movie, so l told him, "You know, you can't date women you work with because it ruins it. That's what happened to me and my first marriage."

   Now that Eric is a star, young ladies come over to his house to audition for him. The other day, l heard someone singing, so l looked over the fence and saw a picture of victory over adversity. There was Eric in his expensive suit, taking auditions for his next movie from a beautiful girl.

What does the writer want us to learn from Eric's story?

เฉลยละเอียด

ข้อนี้ถามว่าผู้เขียนอยากให้เราเรียนรู้อะไรจากเอริค จะเห็นได้ว่าจากบทความตั้งแต่แรก มีบอกไว้อยู่แล้วว่าเอริคต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายอย่าง ทั้งปัญหาในการเรียนรู้ (learning difficulties) ทั้งโรคสมาธิสั้น (attention deficit disorder) แม้ว่ามาทำอาชีพดารานักแสดง ก็ยังมีความลำบากในการท่องบทต่างๆ ซึ่งผู้เขียนบทความเองก็กล่าวไว้ว่า 

“Sometimes l think l'm tired of slaying dragons, but then l look at what Eric faces on a daily basis and think, "If he can rise above, l can too." 

หมายถึงบางครั้งเขาเองก็เหนื่อยล้ากับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ แต่พอมองไปที่เอริคที่ต้องพบกับความยากลำบากในชีวิตประจำวันทุกวัน เขาเองก็คิดได้ว่าถ้าเอริคยังลุกขึ้นมาสู้ได้ เขาเองก็ทำได้เช่นกัน 

ตรงนี้เองที่เป็นจุดสังเกตให้เรารู้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อว่าแม้เราจะมีปัญหาในชีวิต แต่เราก็สามารถก้าวข้ามหรือเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ เหมือนกับชีวิตของเอริค ตรงกับใจความในข้อ 2. ที่บอกว่า “เราสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้”  

[ANS] 2