บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่36-39

Life isn't easy for Eric. When he was born, he weighed just under half a kilogram. Doctors said he would probably have trouble walking, talking and seeing. But he completed secondary school and is taking university courses now. He has learning difficulties and attention deficit disorder, which l have, too. It's our common bond. He gets fired up, hypered up, and l can relate to that. But he's a really kind person who cares about the world.

   For a lot of reasons, including the stories in the tabloids, Eric's mother was nervous about Hollywood, and didn't particularly trust me, which l could understand. My job was to convince her that her son wasn't a boy anymore, and that he's a young man. For a long time she refused to even speak to me. By the end of filming, Eric's mom was fine. She could see what a good time her son was having.

   On the movie set, Eric was a complete professional. It was really hard for him to learn his dialog, but he did it. If l have problems focusing, he's got them ten times more. But he works on all of it. He showed up early and was the last to leave. Sometimes l think l'm tired of slaying dragons, but then l look at what Eric faces on a daily basis and think, "If he can rise above, l can too."

   He calls me about ten times a day, and five of those calls are to talk about the actresses in Mean Girls. Of course, he fell in love with every woman in the movie, so l told him, "You know, you can't date women you work with because it ruins it. That's what happened to me and my first marriage."

   Now that Eric is a star, young ladies come over to his house to audition for him. The other day, l heard someone singing, so l looked over the fence and saw a picture of victory over adversity. There was Eric in his expensive suit, taking auditions for his next movie from a beautiful girl.

What is the main idea of the passage?

เฉลยละเอียด

หากถามถึง main idea ห้ลองอ่านที่ย่อหน้าแรก และย่อหน้าสุดท้าย 

ย่อหน้าแรก ลองอ่านจับใจความคร่าวๆ จะได้ว่า 

ชีวิตของเอริคนั้นไม่ง่ายเลย ตั้งแต่เกิดก็น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน หมอยังบอกว่าเอริคอาจจะมีปัญหาด้านการเดิน พูด หรือการมองเห็น อีกทั้งเอริคยังมีปัญหาในการเรียนรู้ (learning difficultiesและสมาธิสั้นอีกด้วย (attention deficit disorder 

ส่วนในย่อหน้าสุดท้ายอ่านจับใจความสำคัญได้ว่า 

ตอนนี้เมื่อเอริคเป็นดาราแล้ว มีสาวๆ มากมายมาที่บ้านของเขาเพื่อทำการออดิชั่น และผู้เขียนได้มองเห็นภาพที่เอริคใส่ชุดสูทแพงๆ กำลังทำการออดิชั่นหญิงสาวสำหรับภาพยนตร์เรื่องต่อไปของเขา 

หากสรุปความจากสองย่อหน้านี้แล้ว จะได้ว่าชีวิตของเอริคนั้นค่อนข้างลำบาก มีปัญหาเยอะ แต่สุดท้ายเขาก็สามารถประสบความสำเร็จมาเป็นดาราได้ ซึ่งตรงกับข้อ 1. ที่บอกว่า “ถึงมีความยากลำบากหลายอย่าง เอริคก็ยังสามารถกลายเป็นดาราฮอลลีวูดได้” 

2. “ดาราฮอลลีวูดมากมายช่วยเหลือเอริคให้ประสบความสำเร็จ” >> ไม่มีพูดถึงในบทความเลย 

3. “แม่ของเอริคมีส่วนในความสำเร็จทางอาชีพของเขา” >> ในบทความมีแต่พูดถึงว่าแม่ของเขากังวลเรื่องที่ลูกจะต้องมาอยู่ในวงการฮอลลีวูดเท่านั้น 

4. “เอริคมีชีวิตการแต่งงานที่มีความสุขกับนักแสดงสาวฮอลลีวูด” >> ไม่ได้กล่าวถึงในบทความ 

[ANS] 1

สิ่งที่น่าสนใจ 

attention deficit disorder (n.) โรคสมาธิสั้น 

get fired up (v.) อารมณ์พลุ่งพล่าน 

tabloid (n.) หนังสือ หรือนิตยสารข่าวซุบซิบดารา 

convince (v.) โน้มน้าว 

refuse (v.) ปฏิเสธ 

dialog (n.) บทพูด 

slaying dragons (idm.) การเอาชนะอุปสรรคที่ยาก