บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่30-35

  

What can be inferred from the comic strip?

 

เฉลยละเอียด

โจทย์ถามว่าจากการ์ตูนที่เห็น เราสามารถสรุปความได้ว่าอย่างไร (หรือการ์ตูนนี้ต้องการบอกอะไรเป็นนัย)

ช่องแรกบอกว่า

“แม่ของผมกำลังทานบางอย่างที่เรียกว่าแปะก๊วย เพื่อช่วยให้เธอจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น”

ช่องที่ 2

แม่ตะโกนมาว่า “จอร์จ! ลูกเห็นกุญแจรถแม่มั้ย!”

จอร์จตอบกลับว่า “เห็นครับ กุญแจอยู่บนโต๊ะในครัว…”

ช่องที่ 3

จอร์จพูดต่อว่า “ข้างๆ แปะก๊วยแม่นั่นแหละ!”

จากที่อ่านแล้ว สามารถสรุปได้ว่าที่แม่บอกจะกินแปะก๊วยเพื่อช่วยให้ความจำดีขึ้น แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผล เพราะก็ยังลืมอยู่ดีว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหน ลองหาข้อที่มีใจความประมาณนี้

1. เด็กชายไม่รู้ว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหน >> เด็กรู้ เพราะยังบอกแม่อยู่เลยว่าอยู่บนโต๊ะในครัว

2. แม่ของเด็กชายรู้ว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหน >> ผิด เพราะแม่ยังตะโกนตามอยู่เลยว่าเห็นกุญแจรถมั้ย

3. แปะก๊วยช่วยให้แม่ของเด็กชายจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น >> ผิด เพราะแม่ยังลือยู่เลยว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหน

4. แปะก๊วยไม่ได้ช่วยให้แม่ของเด็กชายจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นเลย >> ถูกต้องตามที่การ์ตูนจะสื่อ เพราะขนาดกรุญแจวางอยู่ข้างๆ แปะก๊วย แต่แม่ก็ยังลืมอยู่ดี

ดังนั้นตอบข้อ 4

[ANS] 4