บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่13-15

Ann: We're having a party for jane next Sunday at my place.   ___13__?
Tom: Next Sunday? Sure. What time should l be there?
Ann: The party' ll start at six.
Tom: ___14___?
Ann: Something casual. It's a barbecue.
Tom: That sounds nice. __15__. l'll see you then.

Choose the best answer.

เฉลยละเอียด

พอชวนกันแล้ว แอนบอกว่างานเริ่มหกโมง จากนั้นทอมถามอะไรบางอย่าง แล้วแอนก็ตอบว่า อะไรสบายๆ ก็ได้ งานเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวน่ะ แสดงว่าทอมถามถึงการแต่งตัวไปงานแน่นอน

1. เป็นทางการรึเปล่า (ถ้าถามแบบนี้คำตอบต้องขึ้นมาก่อนว่า ใช่ หรือไม่ใช่ แต่นี่แอนนตอบมาเลย แสดงว่าคำถามยังไม่ถูก)

2. ฉันควรใส่อะไรดี

3. ฉันควรจะแต่งตัวไหม

4. ฉันต้องใส่สูทไหม

คำตอบที่เหมาะสุดคือ 2. นั่นเอง

[ANS] 2