บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่13-15

Ann: We're having a party for jane next Sunday at my place.   ___13__?
Tom: Next Sunday? Sure. What time should l be there?
Ann: The party' ll start at six.
Tom: ___14___?
Ann: Something casual. It's a barbecue.
Tom: That sounds nice. __15__. l'll see you then.

Choose the best answer.

เฉลยละเอียด

Ann: พวกเราจะจัดปาร์ตี้ให้เจนวันอาทิตย์หน้าที่บ้านฉันเอง _______?

Tom: อาทิตย์หน้าเหรอ เอาสิ ฉันควรไปถึงกี่โมงล่ะ

ในเมื่อทอมตอบว่าเอาสิ แสดงว่าสิ่งที่แอนถามก็ต้องเป็นการชวนทอมไปงานด้วย

1. นายจะไปไหม

2. นายสามารถมาได้ไหม

3. ฉันควรจะชวนนายไหม

4. นายช่วยฉันหน่อยได้ไหม

เหมาะสุดคือข้อ 2. อย่าลืมว่างานจะมีที่บ้านของแอนเอง ดังนั้นจึงสามารถใช้ว่า “มา” ได้ เพราะเวลาคนจัดปาร์ตี้ที่บ้านตัวเอง ก็จะชวนคนอื่นโดยการถามว่า จะมาไหม (ไม่ใช่ จะไปไหม)

[ANS] 2