บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่11-12

Mary: Your new friend has a type-T personality, l think.
Rose: ___11___?
Mary: A person with a type-T personality loves risk taking,
          scary movies, and all forms of excitement.
Rose: Oh, yes. ___12___ .

Choose the best answer

เฉลยละเอียด

หลังจากที่แมรี่อธิบายแล้วว่าคนบุคลิกแบบ T จะชอบทำอะไรบ้าง โรสตอบว่า “โอ้ ใช่เลย” แสดงว่าส่วนที่ตามมาจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่แมรี่บอก ก็คือเพื่อนของโรสคนนี้ชอบอะไรที่ตื่นเต้น ลองมองหาตัวเลือกที่เป็นกิจกรรมที่ท้ายทาย น่าตื่นเต้น

1. เขาชอบดูทีวีจนถึงเที่ยงคืน (ไม่ตื่นเต้นเลย)

2. เขาชอบการเล่นเครื่องร่อน (ตื่นเต้นอยู่ ใช้ได้)

3. เขาสนุกกับการเล่นหมากรุก (ไม่ตื่นเต้น)

4. เขาพอใจกับทุกอย่าง (ไม่ตรงกับบทสนทนา)

ดังนั้นคำตอบที่เหมาะสุดคือ 2. นั่นเอง

[ANS] 2