บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่11-12

Mary: Your new friend has a type-T personality, l think.
Rose: ___11___?
Mary: A person with a type-T personality loves risk taking,
          scary movies, and all forms of excitement.
Rose: Oh, yes. ___12___ .

Choose the best answer

เฉลยละเอียด

Mary: เพื่อนใหม่ของเธอมีบุคลิกแบบ T นะฉันว่า

Rose: _________?

Mary: คนที่มีบุคลิกแบบ T จะชอบทำอะไรเสี่ยงๆ ชอบดูหนังน่ากลัวๆ แล้วก็ทุกอย่างที่มีความตื่นเต้น

ที่แมรี่อธิบายว่าคนบุคลิกแบบ T เป็นยังไง แสดงว่าโรสต้องไม่รู้จัก และไม่เข้าใจว่าคืออะไร

1. นั่นคือใครน่ะ

2. เขาเป็นยังไงบ้าง

3. เธอหมายความว่ายังไงน่ะ

4. เธอหมายถึงอันไหนนะ

ข้อที่เหมาะสุดคือ 3.

[ANS] 3