บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่7-10

Paul : Are you giving up anything for New Year's?
John: No, not really. ____7____?
Paul: Not this year, but last year l gave up smoking
John: __8__ l've heard it's hard to do.
Paul: l just forced myself not to smoke. It was hard for the first week.
John: ___9___. l want to quit,too.
Paul: Give it a try. ____10___ .

Choose the best answer.

เฉลยละเอียด

พอ John บอกว่าอยากเลิกบ้าง Paul ก็เลยบอกว่า ลองดูสิ _________

1. ฉันพึ่งพาได้นะ

2. ฉันจะเช็คกับคุณเอง

3. ฉันรู้เรื่องนั้นดี

4. ฉันจะสนับสนุนคุณเอง

ข้อที่เหมาะสุดคือ 4.

[ANS] 4

สิ่งที่น่าสนใจ

นอกจาก ‘give up smoking’ แล้ว ยังสามารถใช้ ‘quit smoking’ ได้ด้วย

และสำนวน ‘give it a try’ หมายถึงให้ลองทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดู