A: Thanks for your help.
B: ________.

เฉลยละเอียด

A บอกว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะ ลองดูตัวเลือกว่าการตอบรับแบบไหนจะเหมาะที่สุด

1. ถูกแล้ว

2. ไม่มีปัญหาเลย

3.  ฉันสบายดี ขอบคุณนะ

4.  โอเค คุณก็เหมือนกันนะ

ดูแล้วคำตอบที่เหมาะสุดคือ 2. เพราะเป็นการตอบรับว่าไม่เป็นปัญหาเลยที่เราให้ความช่วยเหลือเขา

[ANS] 2