โดย Falala

GAT Eng มีนาคม 2560

ข้อสอบจริง GAT ภาษาอังกฤษ ชุดล่าสุด น้อง ม.6 ทุกคนควรฝึกทำก่อนสอบอย่างยิ่ง

GAT Eng เป็นวิชาที่ทุกคนที่ต้องการเข้ามหาลัยรอบ Admission ต้องสอบกันทุกคน และคะแนนของพาร์ทภาษาอังกฤษของข้อสอบ GAT มักจะมีคนได้คะแนนเกือบเต็มกันไม่น้อย แต่ส่วนใหญ่มักจะได้คะแนนภาษาอังกฤษน้อยสุดๆ ซึ่งจะเห็นว่าข้อสอบไม่ได้ยากระดับที่แทบไม่มีใครทำได้เต็ม แต่อยู่ที่การฝึกฝน หากน้องต้องการเข้ามหาลัยแบบชิลๆ ข้อสอบ GAT Eng เป็นชุดแรกๆ ที่น้องจะเพิ่มคะแนนได้ไม่ยาก แนะนำว่าน้องควรฝึกทำข้อสอบชุดนี้อย่างยิ่งครับ

60 ข้อ

 1. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 1 Speaking
 2. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 2 Speaking
 3. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 3 Speaking
 4. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 4 Speaking
 5. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 5 Speaking
 6. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 6 Speaking
 7. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 7 Speaking
 8. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 8 Speaking
 9. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 9 Speaking
 10. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 10 Speaking
 11. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 11 Speaking
 12. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 12 Speaking
 13. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 13 Speaking
 14. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 14 Speaking
 15. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 15 Speaking
 16. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 16 Vocabulary
 17. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 17 Vocabulary
 18. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 18 Vocabulary
 19. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 19 Vocabulary
 20. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 20 Vocabulary
 21. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 21 Vocabulary
 22. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 22 Vocabulary
 23. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 23 Vocabulary
 24. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 24 Vocabulary
 25. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 25 Vocabulary
 26. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 26 Vocabulary
 27. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 27 Vocabulary
 28. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 28 Vocabulary
 29. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 29 Vocabulary
 30. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 30 Vocabulary
 31. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 31 Reading
 32. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 32 Reading
 33. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 33 Reading
 34. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 34 Reading
 35. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 35 Reading
 36. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 36 Reading
 37. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 37 Reading
 38. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 38 Reading
 39. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 39 Reading
 40. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 40 Reading
 41. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 41 Reading
 42. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 42 Reading
 43. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 43 Reading
 44. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 44 Reading
 45. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 45 Reading
 46. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 46 Structure and Writing
 47. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 47 Structure and Writing
 48. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 48 Structure and Writing
 49. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 49 Structure and Writing
 50. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 50 Structure and Writing
 51. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 51 Structure and Writing
 52. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 52 Structure and Writing
 53. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 53 Structure and Writing
 54. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 54 Structure and Writing
 55. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 55 Structure and Writing
 56. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 56 Structure and Writing
 57. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 57 Structure and Writing
 58. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 58 Structure and Writing
 59. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 59 Structure and Writing
 60. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 60 Structure and Writing