ในการเข้าแถวซื้อโดนัทร้านหนึ่งของคน 42 คน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อได้คนละ 1 หรือ 3 ชิ้นเท่านั้น และจะต้องซื้อรสชาติที่แตกต่างกันทั้งหมดจากรถ ออริจินัล ส้ม และกล้วย

ถ้าแต่ละรสชาติมีคนเลือกซื้อ 20, 15 และ 13 ชิ้นแล้ว  จะมีคนซื้อทั้ง 3 รสชาติไปทั้งหมดกี่ชิ้น

เฉลยละเอียด

[STEP]วาดแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์โดยแรเงาส่วนที่ชอบ $2$ รสทิ้งไป[/STEP]

ให้ $x$ แทนจำนวนคนที่ซื้อทั้ง $3$ รสชาติ

[STEP]เขียนสมการรวมจำนวนคนทั้งหมด[/STEP]

จากแผนภาพ

$$(15-x)+(20-x)+(13-x)+x=42$$

แก้สมการได้ $x=3$

ดังนั้นมีคนซื้อทั้ง $3$ รสชาติ $3$ คน โดยแต่ละคนซื้อไปคนละ $3$ ชิ้น รวมทั้งหมดเป็น $9$ ชิ้น

[ANS]$9$ ชิ้น[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์