โครงสร้างใดที่ทำหน้าที่สร้างไรโบโซม
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด