จงเลือกคำราชาศัพท์ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง

     ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ..........ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" ขึ้น

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า