คำภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คำไทยแทนได้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า