คำในข้อใดใช้ได้มากกว่า ๑ ความหมายทุกคำ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า