ข้อใดไม่มีเจตนาถามให้ตอบ

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า