ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

                                                 ธรรมดาปุถุชนคนของโลก            มีสุขโศกเกิดดับกับสังขาร

                                          จะหาคนผุดผ่องก่องตระการ                เฉกบัวบานใสพิสุทธิ์หยุดเสียที

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า