ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้

     "....ผมดูแลไปถึงระบบการทำงานทั้งหมดของโรงงาน ลูกจ้างของผมทุกคนต้องมีศีลธรรม ผมตั้งกฎไว้ และเลิกจ้างพนักงานที่ดื่มของมึนเมา เพราะการทำงานสะท้อนถึงถึงการใส่ใจคุณภาพของสินค้า การทำงานแบบนี้หรือแบบไหนก็ต้องมีสติเพื่อให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ดี...."

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า