ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้

     ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งกล่าวว่า คนอินเดียนั้นตามีประกาย ยิ้มได้ทั้งที่ชีวิตแร้นแค้น หน้าฝนพายุก็แรง น้ำก็ท่วม หน้าร้อนก็ร้อนจัดจนแมลงวันบินตกมาตาย ผิดกับคนญี่ปุ่นซึ่งร่ำรวยโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ที่แววตาหม่นหมอง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า