ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้

     ถึงแม้ความฉลาดหรือสติปัญญาเป็นสิ่งติดตัวมาแต่เกิด แต่ก็สามารถพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับโอกาสและสิ่งแวดล้อม หากพบว่าเด็กมีความถนัดด้านใด เราก็สามารถพัฒนาให้เด็กนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ เพราะถ้าเขาทำในสิ่งถนัด เขาจะทำได้ดี มีแนวโน้มที่จะมีความสุขกับการทำงาน และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงกว่าผู้อื่น

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า