ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้

     การดื่มน้ำเปล่า ๒ แก้วก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงทุกวันจะช่วยให้รับประทานอาหารได้น้อยลงประมาณ ๑๓ เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับ ๗๕ กิโลแคลอรี ถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้นควรดื่มน้ำก่อนอาหารทั้ง ๓ มื้อ เพราะการดื่มน้ำมาก ๆ จะช่วยให้ร่างการอยากอาหารลดลง และช่วงเร่งระบบเผาผลาญพลังงาน จึงช่วยลดปริมาณไขมันที่สะสมไปในตัว

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า