ข้อความต่อไปนี้แสดงเจตนาตามข้อใด

     ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนของเขาอยู่ เป็นคนไม่ควรดูหมิ่นคน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ก็แล้วแต่ เพราะคนที่เราว่าแย่ที่สุด อย่างน้อยเขาก็ยังคงเป็นคนเช่นเดียวกันกับเรานั่นเอง ศักดิ์ศรีของเรา ศักดิ์ศรีของเขาเสมอกันตรงที่ต่างก็เป็น "คน" เหมือน ๆ กัน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า