สารในข้อใดสอดคล้องกับสารในข้อความต่อไปนี้

     "เมื่อวานคือเช็คที่ยกเลิก พรุ่งนี้เป็นเพียงสัญญาบนแผ่นกระดาษ แต่วันนี้คือเงินสด"

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า