ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่เป็นภาษาระดับทางการ

     ๑) บ้านไหนเลี้ยงพวกไก่ หมู วัว ก็จะเก็บมูลมาทำปุ๋ยหมักแห้งได้ / ๒) โดยนำมูลสัตว์ แกลบเผา รำละเอียด น้ำสกัดชีวภาพ และน้ำตาลมาผสมกันในน้ำ / ๓) คนจนละลายเข้ากันให้ได้ความชื้นพอประมาณ / ๔) หมักไว้ประมาณ ๔ - ๕ วันจึงนำไปใช้ / ๕) เมื่อแห้งแล้วให้เก็บในที่ร่มจะใช้ได้นานหลายเดือน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า