ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้

     สุนัขในโครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ แม้จะมีน้อยแต่ก็ผ่านการฝึกอย่างดี ครูผู้ฝึกจะคัดเลือกสุนัขครั้งละ ๓ - ๔ ตัว เฉพาะบางสายพันธุ์เท่านั้นที่มีประสาทดมกลิ่นเหนือกว่ามนุษย์หลายเท่า แล้วเริ่มฝึกให้ดมกลิ่นหาผู้ประสบภัยเป็นหลัก โดยใช้เวลาฝึกถึง ๒ ปี ในที่สุดสุนัขเหล่านี้จะรู้ว่าเป้าหมายในการค้นหาคือผู้ประสบภัย เมื่อมันพบผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตมันจะรีบกลับมาแสดงอาการให้ครูผู้ฝึกทราบและเข้าไปจัดการต่อไป

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า