ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้

     ธุรกิจแฟรนไซส์ในประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ธุรกิจแรก ๆ ที่พยายามผลักดันการขยายงานโดยใช้รูปแบบแฟรนไชส์เป็นธุรกิจด้านอาหารและร้านค้าแบบมินิมาร์ท ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องของสิทธิที่มักให้แฟรนไชส์เป็นผู้ลงทุน เน้นการทำธุรกิจแบบซื้อ ไม่ได้มองถึงการสร้างธุรกิจของตนเอง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า