จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

     การค้นพบฟอสซิลของไพรเมตหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีสภาพที่สมบูรณ์ในครั้งล่าสุด ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการจัดกลุ่มของฟอสซิลไพรเมตที่ค้นพบก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้อง และไพรเมตพวกแอนโทรโพอิดซึ่งถึอว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ น่าจะมีถิ่นกำเนิดที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในทวีปเอเชียมากกว่าที่จะเป็นแอฟริกา

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า