ข้อใดแสดงเจตนาในการส่งสารของผู้เขียนต่างกับข้ออื่น

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า