ข้อใดเป็นคำถามที่ใช้ได้กับคำตอบ ข้อ ก - ข้อ จ

     ก. ขออนุญาตคุณแม่

     ข. ถามวินมอเตอร์ไซค์

     ค. น้องชวนมาเป็นเพื่อน

     ง. ติดรถเพื่อนมาตอนเช้า

     จ. เคยมากับพี่เมื่อปีที่แล้ว

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า